oferta

oferta

VIESSMANN kolektory słoneczne rurowe - VITOSOL 300-TKolektor słoneczny próżniowy rurowy działający na zasadzie „Heatpipe” (rurka cieplna)
Powierzchnia kolektora 2 oraz 3 m²

Vitosol 300-T jest wysokosprawnym próżniowym kolektorem słonecznym pracującym na zasadzie „Heatpipe” i oferującym dzięki temu szczególnie wysokie bezpieczeństwo eksploatacji. Zalecenie stosowania kolektora Vitosol 300-T dotyczy zwłaszcza takich instalacji, dla których spodziewać się można występowania tzw. okresów stagnacji, a więc okresowego braku odbioru ciepła. Brak bezpośredniego przepływu czynnika grzewczego przez absorbery oraz integralnie zabudowane ograniczniki temperatury maksymalnej zapewniają wówczas najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji nie dopuszczając do przegrzewania instalacji solarnej.
„Heatpipe” dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa
Niewielka ilość wody (około 5 ml) zawarta w rurkach miedzianych (wewnątrz rur próżniowych) odparowuje już przy niskich (poniżej 30°C) temperaturach absorberów dzięki podciśnieniu. Samoczynnie przepływając w górę, oddaje ciepło w kondensatorze schładzanym w wymienniku Duotec przez właściwy czynnik grzewczy znajdujący się obiegu instalacji solarnej.
Duotec: podwójna wymiana ciepła
Kondensatory rur próżniowych kolektora Vitosol 300-T są umieszczone w gniazdach wymiennika ciepła Duotec. Czynnik grzewczy (glikol polipropylenowy) odbiera ciepła z kondensatorów obejmując ich niemal całą powierzchnię. W ten sposób wymiana ciepła ma szczególnie efektywny przebieg.
Wygodny montaż i konserwacja
Kolektor słoneczny Vitosol 300-T można wygodnie łączyć w baterie dzięki kompensowanym samozaciskowym rurkom łączącym ze stali nierdzewnej. Możliwe jest obracanie poszczególnych rur próżniowych w kierunku padania promieni słonecznych. Dzięki „suchemu” połączeniu rur próżniowych z wymiennikiem ciepła Duotec, szczególnie dogodny staje się montaż kolektora, a także prace konserwacyjne. Wszystkie czynności można bowiem wykonywać przy napełnionej czynnikiem grzewczym instalacji solarnej.
Ochrona przed przegrzewami
Zabudowane we wszystkich kondensatorach ograniczniki temperatury maksymalnej nie dopuszczają do przegrzewania czynnika grzewczego (glikolu polipropylenowego) i w ten sposób zabezpieczają go przed uszkodzeniem w wyniku długotrwałych wysokich temperatur. Również instalacja solarna, a w szczególności przewody rurowe wraz z izolacją cieplną chronione są przed nadmiernymi temperaturami roboczymi.
Wysokowartościowe materiały
Dla zachowania najwyższej trwałości przez cały okres eksploatacji zastosowano wyłącznie wysokowartościowe materiały takie jak szkło borowo-krzemowe, miedź i stal nierdzewna.
Przegląd zalet:

  • Próżniowy kolektor rurowy z pośrednim odbiorem ciepła przez czynnik grzewczy.

  • Wysoka sprawność dzięki absorberowi z powłoką typu Sol-Titan i głębokiej próżni wewnątrz rur kolektora.
  • Możliwość montażu na dachach pochyłych lub płaskich i na poziomie terenu z wykorzystaniem zestawów wolnostojących.

  • Wygodny i bezpieczny montaż poszczególnych rur próżniowych dzięki „suchemu” połączeniu z wymiennikiem Duotec.

  • Najwyższe bezpieczeństwo pracy dzięki ochronie czynnika grzewczego przed wysokimi temperaturami roboczymi.

  • Pełne bezpieczeństwo eksploatacji oraz trwałość dzięki odpornym na korozję wysokiej jakości materiałom, takim jak: szkło borowo-krzemowe, miedź i stal szlachetna. Trwałe, próżnioszczelne połączenie szkła i metalu.

  • Wygodny i szybki montaż kolektorów w jednej baterii dzięki kompensowanym połączeniom samozaciskowym

  • Vitosol 300 spełnia wymagania jakościowe normy PN-EN 12975 oraz efektywności energetycznej „Błękitnego Anioła”

powrót do listy produktów