oferta

oferta

Vacu Maid - jednostki centralne cykloniczne Vacu Maid S3500 Split

Vacu Maid S3500 split

Schemat działania Vacu Maid split

Vacu Maid S3500 Split jedostka centralna cykloniczna

Jednostka S3500 Split jest wyposażona w dwa potężne silniki o średnicy wirnika 7.2” które są przyłączone równolegle do jednego przewodu ssawnego, posiadają natomiast dwa oddzielne wydechy. Siła ssania w funkcji przepływu powietrza gwarantuje prawidłowość działania odkurzacza centralnego w instalacjach na pograniczu zastosowań domowych i przemysłowych o powierzchniach sprzątania do 2000 m2.

Wydajność odkurzacza S3500 Split wymusiła zastosowanie separatora zanieczyszczeń o powiększonej średnicy aby w separacji cyklonicznej racjonalnie wykorzystać przepływ powietrza generowany przez obydwa silniki. Zwiększona średnica separatora zaowocowała również powiększonym zbiornikiem na śmieci który w tym modelu wynosi aż 36 litrów.

 katalog produktów Vacu Maid i aeroVac oraz systemy filtracji


powrót do listy produktów