oferta

oferta

Vacu Maid - zasada działania worka odwróconego


Zasada działania worka odwróconego


Opis do górnego zdjęcia

 

Powietrze zassane z instalacji (1) przez silnik podrywa worek (2), który pełni funkcję filtra analogicznie do worków stosowanych w odkurzaczach przenośnych. Następnie powietrze zostaję wydmuchane na zewnątrz odkurzacza (3) skąd siecią przewodów wyprowadzane jest na zewnątrz domu.

 Opis do dolnego zdjęcia

 

Po zakończeniu sprzątania, worek (2) opada nad zbiornik na kurz (4). W czasie opadania i wywijania się na drugą stronę, następuję jego oczyszczenie z grubszych frakcji. Niestety drobne zanieczyszczenia, które dostały się do porów materiału filtracyjnego, z którego worek jest wykonany wymagają ręcznego wytrzepania.


powrót do listy produktów