oferta

oferta

KOSTRZEWA WARMET 200 CERAMIK - kocioł piec wielopaliwowy wszystkopalny na paliwa stałe dolno-górnego spalania

Kocioł Kostrzewa Warmet 200 Ceramik

Kocioł Warmet 200 Ceramik

Przekrój kotła Warmet 200 Ceramic

Kostrzewa Warmet 200 Ceramik moc 18,5-25,5 kW

Uniwersalne kotły centralnego ogrzewania spalające każdy rodzaj paliwa czyli drewno, zrębki, trociny, słomę, węgiel, koks, miał, itp. w systemie dolnego lub górnego spalania. Odpowiednio wyprofilowane kanały spalinowe tworzą wymiennik kotła składający się z trzech części : komora załadowcza, komora ceramiczna z wewnętrznym rozdziałem powietrza na pierwotne i wtórne oraz trzecia część wymiennikowa. Druga i trzecia komora kotła decyduje o wysokiej sprawności kotła powyżej 80 %. W komorze ceramicznej w temperaturze powyżej 900 stopni C przy udziale powietrza pierwotnego i wtórnego zostają dopalone gazy które oddają ciepło w trzeciej części wymiennika. Druga część wymiennika podzielona jest na dwie części za pomocą dźwigni górno-dolnego spalania. Oznacza to że w kotle można spalać dwusystemowo, tzn. systemem dolnego spalania (drewno, miał, groszek węglowy) i systemem górnego spalania (paliwo niskiej kaloryczności). Spalanie opału przebiega w trzech etapach:
*najpierw następuje odgazowania paliwa czyli przy ograniczonym dopływie powietrza wydzielają się lotne składniki,
*następnie gazy te ulegają spaleniu w komorze ceramicznej,
*odbiór energii cieplnej w trzeciej części wymiennika i przekazanie do instalacji centralnego ogrzewania.


W nowym modelu kotłów Warmet 200 Ceramik z podwójnie izolowanym dnem oraz wygodnym (pod skosem) załadunkiem paliwa o mocy nominalnej 18,5 kW oraz 25,5 kW zastosowana jest technika dolno - górnego spalania. Zastosowanie wkładu ceramicznego jako katalizatora dopalającego gazy powstałe w procesie spalania drewna, trocin, brykietu z drewna i torfu, słomy, węgla, miału itp. pozwala na osiągnięcie sprawności kotłów powyżej 80 %.

Rodzaje stosowanych paliw i czasy spalania.
*Drewno: aby osiągnąć nominalną moc kotła należy stosować jako paliwo suche drewno o wilgotności maksymalnej do 20% co odpowiada 18 miesiącom suszenia drewna pod przykryciem. Zastosowanie polan o większych wymiarach (pociętych na grubsze kawałki) przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin.
*Zrębki i trociny: podobnie jak drewno powinny być dobrze wysuszone o wilgotności nie przekraczającej 20%. Czas spalania od 2-5 godzin w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku.
Uwaga!!! Wilgotne zrębki lub trociny spalane w urządzeniu mogą doprowadzić do korozji. W miejscach w których trociny i zrębki zalegają zbiera się wilgoć, która razem ze spalinami może wchodzić w silną reakcję z blachą kotła. Dlatego należy przynajmniej 2 razy w tygodniu dobrze wyczyścić komorę załadowczą kotła. Oprócz tego konieczne jest zamontowanie zaworu mieszającego i utrzymywanie temperatury na kotle powyżej 70 ºC.
*Węgiel i miał węglowy:
-polecana wartość opałowa > 15MJ/kg
-zapopielenie maks. 12%
-wilgotność maks. 12%
-objetość związków utleniających się 28-40 %
-temperatura deformacji popiołu żarem > 1150ºC
-niskie spopielenie
-małe pęcznienie
Czas spalania od 6-24 godzin w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku.
Regulator pokojowy
Regulator pokojowy przystosowany jest do wspólpracy ze sterownikiem pracy kotła c.o. Luxus 3 Plus oraz Luxus 4.Działanie regulatora temperatury pokojowej polega na utrzymywaniu zadanej przez użytkownika temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.Dzięki komunikacji regulatora ze sterownikiem możliwe jest optymalne sterowanie pracą pomp wodnych dzięki czemu osiąga się wzrost sprawności systemu oraz podnosi komfort użytkowania.
Komora ceramiczna
W konstrukcjach tradycyjnych kotłów "komorowych" spaliny które mają bardzo dużą wartość energetyczną, obarczone są dużym balastem produktów zagazowywania węgla, takich jak: tlenek węgla, sadza, substancje smołowe, itp. Wychodzą one bezpośrednio z komory spalania między powierzchnie wodne, na tym kończy się proces dopalania. Spaliny zamiast dać dodatkowe ciepło , odprowadzane są do atmosfery.W przypadku kotła Warmet 200 Ceramik wszystkie produkty zagazowywania są dopalane na specjalnych wkładkach ceramicznych przy udziale wysokiej temperatury ok. 1000 - 1100° C.Kotły te spełniają krajowe i zagraniczne przepisy w zakresie emisji zanieczyszczeń. Zastosowany szereg unikalnych rozwiązań techicznych sprawił, że pod względem zanieczyszczeń pyłowo-gazowych uzyskują korzystniejsze wskaźniki w porównaniu do innych urządzeń dostępnych na naszym rynku.
Sterowanie
Optymalizacja procesu spalania polegająca na odpowiednim doprowadzaniu i rozdziale powietrza odbywa się przy pomocy mikroprocesorowego układu sterującego.Układ ten umożliwia utrzymanie zadanej temperatury wody wychodzącej z kotła. Kontroluje również temperaturę ciepłej wody użytkowej pracując z tak zwanym priorytetem ciepłej wody (znanym dotychczas z systemów automatyki instalacji gazowych oraz olejowych).Dba również o maksymalny komfort dzięki współpracy ze specjalnie zaprojektowanym regulatorem temperatury ogrzewanych pomieszczeń.


powrót do listy produktów